News & Stories

28 Nov 23
TSX: IVN
CA$11.04
+1.85%
28 Nov 23
OTCQX: IVPAF
US$8.11
+2.01%