Kamoa Banana Plantation

28 Nov 23
TSX: IVN
CA$11.13
+2.68%
28 Nov 23
OTCQX: IVPAF
US$8.18
+2.89%